Skip to main content

Bestyrelse


Foreningens bestyrelse er valgt blandt enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper inden for frivilligt socialt arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Efter generalforsamlingen 2022 består den af:

Niels-Erik Pedersen
Formand

Niels-Erik er uddannet bygningsingeniør og har i sit erhvervsliv været adm. dir. i over 25 år.

Niels-Erik har været aktivt bestyrelsesmedlem i den sociale forening ”Pensionister i skolen”. Her har han været med siden foreningens start i 2012.

Han har ligeledes været tilknyttet det frivillige mentorkorps i Lyngby-Taarbæk Kommune og har medvirket til den formelle opstart af foreningen ”Bedste i Børnehuset”.

Niels-Erik Pedersen er medlem af fondsbestyrelsen i Kulturstedet Lindegården og formand for den lokale idrætsforening Gentlemen Idræts Club. Niels-Erik blev valgt som suppleant til bestyrelsen for Frivilligcentret i 2015, som næstformand i 2016 og som formand i 2017. Niels-Erik Pedersens styrker er struktur, økonomi, netværk, ledelse og strategisk overblik.

Stine Lemvigh-Müller
Bestyrelsesmedlem

Stine er uddannet cand. pæd. og har arbejdet med undervisning inden for bl.a. folkeoplysningen og på seminarium. Hun har desuden arbejdet med kompetence- og ledelsesudvikling og studerer nu til psykoterapeut.

Stine har arbejdet frivilligt i Frivilligcentret, for spejderne i Virum samt inden for integrationsområdet. Hun har været medstifter af foreningen Spisevennerne, været næstformand i Vågetjenesten og er i dag aktiv i Mentorforeningen i Lyngby. Stine repræsenterer Frivilligcentret i Folkeoplysningsudvalget og Aktionsgruppen.

Stine er vokset op og har boet det meste af sit liv i Lyngby-Tårbæk.

Lena Carpentier
Bestyrelsesmedlem

Lena er oprindeligt uddannet i Privatbanken. Efter en lille afstikker til et designerfirma for emballage, blev de sidste mange år af arbejdslivet anvendt til arbejde for tandlæger i privat praksis med bl.a. udbetaling af dagpenge, krisehjælp, tandskader og diverse andre forsikringer. Hun var samtidig sekretær for bestyrelse og diverse udvalg.

Lena har de sidste år været frivillig i værestedet Paradiset for socialt udsatte og har siddet i bestyrelsen for den nu nedlagte støtteforening Paradisets Venner. Hun er desuden i bestyrelsen for Spisevennerne og deltager også som frivillig ved middage arrangeret af foreningen.

Endelig er hun medlem af en søsterloge i Odd Fellow-ordenen, hvor hun er kasserer og medlem af bestyrelsen samt kasserer i logens kunstforening. Lena er født og opvokset i Virum og har boet i Lyngby siden 2008. Lenas styrke er socialt engagement og kendskab til arbejde i bestyrelse og diverse udvalg.

Jan Henriksen
Næstformand

Jan er for nyligt stoppet på arbejdsmarkedet (er blevet pensionist) efter at have arbejdet mange år i forskellige kommuner.

Hans arbejdsområder har i alle årene været centret omkring børn og unge, ældre og voksne med behov for hjælp/støtte samt kultur og fritid, som omfatter hele foreningsområdet. Rollen har været ledelse på forskellige niveauer. I dag sidder han blandt andet i bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Røde Kors og det er via dette arbejde at interessen for Frivilligcentret blev vakt hos ham.

Gennem hans tidligere arbejde har han mange gange set, hvilken stor forskel frivilligt arbejde kan gøre for menneskers liv og trivsel og nu er tiden kommet, hvor Jan gerne vil give en hånd med i min egen kommune.

Lis Buchwald Olesen
Suppleant

Lis er uddannet tandlæge, har været ansat i Herlev kommunale tandpleje i 38 år, og har virket som tillidsmand i 25 år og som mellemleder.

 Lis har været med til at starte Vågetjenesten og har startet Fitness 60+, et motionstilbud til pensionister i Lyngby-Tårbæk med base i Virumhallen, er med i Spisevennerne, i Fællessang i Parken og har været med til at arrangere kommunens årlige seniorfestival. Desuden har Lis i 15 år været og er stadig frivillig i Ældresagen med 3 forskellige aktiviteter.

 Lis har været medlem af Lyngby-Taarbæk Kommunes Seniorråd siden 2010.

Lis er født og opvokset i Lyngby, og har boet det meste af sit liv i kommunen.

Henrik Ølgaard
Ekstern bestyrelsesmedlem

Henrik har en bred erhvervs- og livserfaring der omfatter job som styrmandsaspirant, forskellige jobs på dyrehavsbakken, revisor, økonomidirektør samt psykoterapeut. Henrik har levet og arbejdet i udlandet i 15 år og har derfor en god forståelse for forskellige kulturer.

Henriks uddannelser omfatter HD-R, Cand Merc Aud. Lederuddannelse på IMD i Lausanne, 4-årig Psykoterapeut fra GIS.

Han har arbejdet med frivilligt socialt arbejde i mere end ti år, de seneste år for Kvisten. Kvisten er  et gratis tilbud til mennesker der har været seksuelt misbrugte i barndom og/eller ungdommen. I Kvistens regi arbejder Henrik med psykoterapi og selvhjælpsgrupper.

May-Britt Christjansen
Ekstern bestyrelsesmedlem
May-Britt er selvstændig økonomikonsulent. Præsident for Kongens Lyngby Rotary.
Dorthe Minna Hansen
Bestyrelsesmedlem