Samarbejde på tværs

samarbejde

At samarbejde på tværs af forenings-, virksomheds- og kommunale grænser er kommet langt mere i fokus de seneste år.

Bedre tilbud til borgerne

Der er mange gode grunde til at indgå et samarbejde på tværs. Kommuner kan, fx sammen med frivillige foreninger,

skabe en bedre sammenhæng mellem deres egne og foreningernes tilbud, hvilket i sidste ende kommer borgerne til gode.

CSR og lokal kontakt

Virksomheder kan - udover glæden ved at støtte en god sag - også få et bedre kendskab til en målgruppe gennem

et samarbejde med frivillige foreninger. Derudover kan et samarbejde være en del af et CSR-initiativ, som både kan

være værdifuldt for virksomhedens omdømme og medarbejdernes trivsel.

I Frivilligcentret arbejder vi for at skabe de bedste vilkår for lokal samskabelse, og her på siden kan du læse mere om,

hvad vi kan tilbyde dig som kommune eller som virksomhed.

 


De frivillige og den kommunale velfærd

Ønsker I at sætte fokus på frivilligheden i kommunen eller få et tættere samarbejde med frivillige og foreninger?

Vi understøtter samarbejdet
I frivilligcentret ønsker vi at medvirke til et øget samarbejde mellem kommunen og frivillige sociale foreninger. Det vil vi, fordi vi tror, at samarbejde skaber nye muligheder – både for kommunen, for foreningerne, de frivillige og ikke mindst for borgerne.

Stærkere og tættere samarbejde mellem foreninger og kommune - eller at kommunen selv inddrager og organiserer frivillige – er noget, der er kommet langt større fokus på i de senere år. Der er allerede gode eksempler på, at et samarbejde kan skabe bedre sammenhæng i kommunens og foreningernes forskellige tilbud, og at en fælles indsats kan være med til at hæve kvaliteten og den samlede indsats til fordel for borgerne.

I Frivilligcentret har vi gode erfaringer med at støtte foreninger og kommunale institutioner i forhold til at opbygge gode samarbejder, fx Vågetjenesten, Bedste i Børnehuset og Spisevennerne.

Nye vinkler og samskabelse
Når kommunen og de frivillige foreninger går sammen for i fællesskab at løse de udfordringer, som borgerne står med, kan resultatet være kvalitetsudvikling og nytænkning - til gavn for borgerne. Erfaringer viser, at det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. For selv om kommuner og foreninger ofte retter deres indsats mod de samme borgere, så har de forskellige perspektiver, præmisser, arbejdsmetoder og værdier for indsatsen.

Find en samarbejdspartner
Kendskab er det første skridt. Som medarbejdere i kommunen kan det være en udfordring at få overblik og tilstrækkeligt kendskab til de frivillige tilbud, der findes i Lyngby-Taarbæk. Den samme udfordring har foreningerne den anden vej rundt, og det er her, at Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk kommer ind. Frivilligcentret indgår i og faciliterer en række aktiviteter, der har til formål at skabe dialog og netværk mellem frivillige og offentlige parter.

Partnerskaber og formelle aftaler kan være en god model for begge parter, hvis man ønsker at udvikle et samarbejde eller gøre et samarbejde permanent.

 


 Støt op om lokalsamfundet og det frivillige initiativ

Er din virksomhed interesseret i at støtte det lokale frivillige arbejde?

Der er mange måder I kan støtte og samarbejde med en frivillig forening. Helt enkelt kan I støtte økonomisk eller ved at donere, fx IT-udstyr, kontorartikler, møbler o.l.

Men I kan også give lidt af jeres tid og fx bidrage til enkeltstående aktiviteter ved at deltage i et arrangement, hjælpe med at male og renovere en forenings lokaler, arrangere et virksomhedsbesøg eller afholde kurser for foreningens frivillige.

I kan dog også vælge at indgå i et længerevarende samarbejde, hvor I i højere grad indgår i foreningens drift. Fx kan I hjælpe foreningen med IT, kommunikation og PR, fundraising, økonomisk og juridisk bistand, blive lektiehjælpere eller deltage i fx et væresteds daglige drift.

Efter at have været et udbredt fænomen i blandt andet England, USA og Australien, vinder denne form for samarbejde i disse år frem i Danmark, og det er en udvikling, som vi gerne hjælper på vej.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan jeres virksomhed kan blive en del af det lokale foreningsliv.