Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse er valgt blandt enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper inden for frivilligt socialt arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Efter generalforsamlingen 2022 består den af:

Niels-Erik PedersenFormand


Niels-Erik Pedersen
Formand

Niels-Erik er uddannet bygningsingeniør og har i sit erhvervsliv været adm. dir. i over 25 år. Niels-Erik har været aktivt bestyrelsesmedlem i den sociale forening ”Pensionister i skolen”. Her har han været med siden foreningens start i 2012. Han har ligeledes været tilknyttet det frivillige mentorkorps i Lyngby-Taarbæk Kommune og har medvirket til den formelle opstart af foreningen ”Bedste i Børnehuset”. Niels-Erik Pedersen er medlem af fondsbestyrelsen i Kulturstedet Lindegården og formand for den lokale idrætsforening Gentlemen Idræts Club. Niels-Erik blev valgt som suppleant til bestyrelsen for Frivilligcentret i 2015, som næstformand i 2016 og som formand i 2017. Niels-Erik Pedersens styrker er struktur, økonomi, netværk, ledelse og strategisk overblik.


Johannes Vedtofte
Kasserer

Johannes er uddannet arkitekt og har i øvrigt også en håndværkeruddannelse. Han har eget firma, hvor han til daglig har sin vante gang. Johannes har været kasserer i Frivilligcenterets bestyrelse siden 2012. Johannes er formand for Støtteforeningen Virumgårds Venner, kasserer i foreningen Paradiset venner og er involveret i flere andre frivillige initiativer. Johannes’ styrker i bestyrelsen er økonomi, husdrift, styring og lokalt kendskab og historie.
Johannes VedtofteKasserer
Tommy WedelNæstformand


Tommy Wedel
Næstformand

Tommy er tidligere ejer af en skilte- og trykkerivirksomhed i Virum. Han har været folkevalgt til Seniorrådet, er suppleant for Venstre i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk og har gennem en lang årrække været frivillig og aktiv i en række foreninger, fx Vågetjenesten, Paradiset, Spisevennerne, Projekt Hjemløs og Virum Handels og Borgerforening. Tommys styrker i bestyrelsen er netværk, politisk indsigt, stort lokalt og socialt engagement, iderigdom og handlingernes mand.


Stine Lemvigh-Müller
Bestyrelsesmedlem

Stine er uddannet cand. pæd. og har arbejdet med undervisning inden for bl.a. folkeoplysningen og på seminarium. Hun har desuden arbejdet med kompetence- og ledelsesudvikling. Stine har arbejdet frivilligt for spejderne og inden for integrationsområdet. Hun er i dag aktiv med bestyrelsesarbejde i foreningen Spisevennerne og næstformand for Vågetjenesten i Lyngby-Taarbæk. Stine har de seneste 2 år arbejdet frivilligt i kontoret i Frivillighuset. Blandt andet med medlemshåndtering og -registrering og med optimering af forskellige procedurer i det administrative arbejde og som sparring for ledelsen. Stines styrker i bestyrelsen er stor forståelse for hverdagen og driften af Frivilligcentret samt relationer, struktur og iderigdom.
Stine Lemvigh-Müller Bestyrelsesmedlem
 Lena Carpentier Bestyrelsesmedlem


Lena Carpentier
Bestyrelsesmedlem

Lena er oprindeligt uddannet i Privatbanken. Efter en lille afstikker til et designerfirma for emballage, blev de sidste mange år af arbejdslivet anvendt til arbejde for tandlæger i privat praksis med bl.a. udbetaling af dagpenge, krisehjælp, tandskader og diverse andre forsikringer. Hun var samtidig sekretær for bestyrelse og diverse udvalg. Lena har de sidste år været frivillig i værestedet Paradiset for socialt udsatte og har siddet i bestyrelsen for den nu nedlagte støtteforening Paradisets Venner. Hun er desuden i bestyrelsen for Spisevennerne og deltager også som frivillig ved middage arrangeret af foreningen. Endelig er hun medlem af en søsterloge i Odd Fellow-ordenen, hvor hun er kasserer og medlem af bestyrelsen samt kasserer i logens kunstforening. Lena er født og opvokset i Virum og har boet i Lyngby siden 2008. Lenas styrke er socialt engagement og kendskab til arbejde i bestyrelse og diverse udvalg.


Sofie Pohl
Suppleant

Sofie studerer Kommunikation og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier på RUC. I 2018 var hun med til at starte SIND Ungdom Lyngby-Taarbæk op, og har været frivillig i foreningen lige siden, og har ligeledes været meget engageret i hele organisationens arbejde. Nu sidder Sofie som suppleant i frivilligcenterets bestyrelse, hvor hun primært sidder for at repræsentere Vandværket og ungdomsforeningerne i huset. Sofie er vokset op i Virum, men er nu bosat på Vesterbro i København.
Sofie PohlSuppleant
Jan Henriksen Suppleant


Jan Henriksen
Suppleant

Jan er for nyligt stoppet på arbejdsmarkedet (er blevet pensionist) efter at have arbejdet mange år i forskellige kommuner. Hans arbejdsområder har i alle årene været centret omkring børn og unge, ældre og voksne med behov for hjælp/støtte samt kultur og fritid, som omfatter hele foreningsområdet. Rollen har været ledelse på forskellige niveauer. I dag sidder han blandt andet i bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Røde Kors og det er via dette arbejde at interessen for Frivilligcentret blev vakt hos ham. Gennem hans tidligere arbejde har han mange gange set, hvilken stor forskel frivilligt arbejde kan gøre for menneskers liv og trivsel og nu er tiden kommet, hvor Jan gerne vil give en hånd med i min egen kommune.


May-Britt Christjansen
Ekstern bestyrelsesmedlem

May-Britt er selvstændig økonomikonsulent. Præsident for Kongens Lyngby Rotary.
May-Britt Christjansen Ekstern bestyrelsesmedlem