Historie

2003-2005
Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk blev etableret som forening i 2003. Initiativtageren bag frivilligcenteret var Vera Wetlesen, som på dette tidspunkt var frivilligcenterleder i Rudersdal Kommune. Vera fik samlet en bestyrelse, men der skete ikke så meget. Det var først da Vera stødte på Lene Lemvigh-Müller, at der for alvor skete noget.

Vera involverede Lene i sin drøm om et frivilligcenter i Lyngby-Taarbæk, og hun blev tændt af ideen. Lene blev i først omgang inviteret med i bestyrelsen som observatør og blev sidenhen valgt ind som formand for bestyrelsen. Sammen med en delvis ny bestyrelse begyndte Lene at tage kontakt til de frivillige foreninger i Lyngby-Taarbæk kommune for at få deres støtte til at starte et frivilligcenter op. Bestyrelsen arbejdede også på at få styr på reglerne og rammerne til det kommende frivilligcenter.

Vera var hele tiden med på sidelinjen og var den, der skubbede bestyrelsen frem. Hun vejledte bestyrelsen og havde styr på, hvad der skulle ske i processen.

2005
I foråret 2005 fik bestyrelsen en positiv tilkendegivelse fra Satspuljen. De havde fået de midler, de havde søgt om. Lyngby-Taarbæk kommune gav en garanti for, at de ville medfinansiere frivilligcenteret med 1/3, hvilket var en forudsætning for at kunne modtage midler fra Satspuljen. I slutning af juli 2005 lå der en besked fra Socialministeriet om, at de havde fået en bevilling frem til 2008, og så var det økonomiske fundament på plads.

Fra medio august 2005 og året ud blev Vera Wetlesen ansat til startet Frivilligcentret op. Hun tog vare på alle de praktiske og administrative funktioner. Lyngby-Taarbæk Kommune stillede lokaler på Rustenborgvej 2A til rådighed fra midten af september, og den 14. oktober blev den officielle åbning af Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk en realitet.

2006
Den 1. januar 2006 blev Berit H. Asmussen ansat som frivilligcenterleder.

2008
I foråret 2008 blev Berit H. Asmussen afløst af Henrik Olsen. Da Henrik Olsen havde været ansat et års tid, blev frivilligcenteret flyttet til nye lokaliteter på Toftebæksvej 8.

2013

Line Pinstrup afløste Henrik Olsen, som leder af Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, den 1. juni 2013.

2014
1. september 2014 flyttede Frivilligcentret fra Toftebæksvej 8 til nye lokaler på Rustenborgvej 2A, hvor der er bedre plads til alle centrets, foreningernes, selvhjælpsgruppernes og de frivilliges aktiviteter.

2019

Line Pinstrup stoppede som leder ved udgangen af april, og pr. 1. august startede Charlotte Poort, som ny leder af frivilligcentret.