Hvad er en selvhjælpsgruppe?

 
• En selvhjælpsgruppe er et fællesskab, hvor mennesker kan bearbejde deres problemer i mødet 
med andre, der står i samme livssituation eller har været igennem lignende oplevelser.
 
• I en selvhjælpsgruppe oplever deltagerne ofte, at de ikke er alene med deres problem. Gruppen er 
et frirum med en klar struktur og trygge rammer, hvor deltagerne kan dele deres historier, spejle
sig i hinanden, lytte til og lære af hinanden.
 
• En selvhjælpsgruppe kan ikke sidestilles med behandling eller terapi, men er et møde mellem 
mennesker, der hjælper hinanden.
 
• Selvhjælpsgrupperne igangsættes ud fra deltagerønsker og lokale behov, og gruppeemnerne er 
ikke begrænset til specifikke målgrupper. Alle med ønsker og behov for et gruppefællesskab kan 
henvende sig.
 
• Selvhjælpsgrupper igangsættes som oftest af mindst én frivillig, der faciliterer gruppen, så 
længe der er behov for det.
 
• Der er tavshedspligt for både deltagere og frivillige, og selvhjælpsgrupperne er uafhængige af 
offentlige, behandlingsmæssige, kommercielle, politiske og religiøse interesser.
 
 
3 fælles værdier for selvhjælpsgrupper
 
Gensidighed
Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser får 
deltagerne støtte samtidig med, at de hjælper hinanden. Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker 
imellem dem i gruppen. Alle deltagere bidrager til fællesskabet, men ikke nødvendigvis lige meget eller på 
samme tid.
 
Ligeværdighed
I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag. Der er ingen eksperter, men
mennesker i samme livssituation med fælles udfordringer eller problemstillinger, som tilbyder og modtager 
støtte baseret på fælles forståelse og respekt. Deltagernes ønsker, meninger og behov har samme værdi og 
behandles med samme alvor af fællesskabet.
 
Medmenneskelighed
Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem mennesker, der ved at dele deres 
erfaringer finder styrken i fællesskabet til at skabe forandringer i deres eget liv. Alle bliver set, hørt og taget 
alvorligt i selvhjælpsgruppen, hvor dialogen baserer sig på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i 
fællesskabet.
 
Hvad deltagerne siger
Mange deltagere fortæller, at de i selvhjælpsgrupperne oplever:
• At de bliver set, hørt og forstået
• At de kan genkende hinandens følelser og tanker
• At de føler sig mindre ensomme og socialt isolerede
• At de får indsigt i og afklaring af egen situation
• At de bliver bedre til at tale om det, der er svært
• At de bliver bedre til at mestre deres livssituation
• At de oplever mere kontrol over eget liv og styrken til at handle
 
Netværksgrupper
 
Netværksgruppper adskiller sig fra selvhjælpsgrupper. En netværksgruppe er ikke nær så problemorienteret, som en selvhjælpsgruppe er. Netværksgruppernes formål er, at danne netværk mellem mennesker i samme situation, og derigennem danne styrkende fællesskaber.
 

 

Find aktuelle selvhjælp- og netværksgrupper i Frivilligcentret ved at klikke på logoet nedenfor.

 

selvhjalp